ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ

Ο εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου

                                      Παρέχει υπηρεσίες έκθλιψης

                                      Πραγματοποιεί αγορές ελαιοκάρπου

                                      Πουλά ελαιόλαδο

   Παράδειγμα αμοιβής σε είδος  δηλαδή σε λαδί έναντι των υπηρεσιών έκθλιψης ελιών.

ΣΛΟΤ 36/2018

Έστω ότι το ελαιοτριβείο παραλαμβάνει σακιά με ελιές από τα όποια παράγεται 1τονος λάδι .

Το ελαιοτριβείο καθορίζει το ποσοστό του ως αμοιβή για παράδειγμα 10% επί της παραγόμενης ποσότητας ελαιόλαδου

Υποθέτουμε πως η κανονική τιμή του για τις ανάγκες του ΦΠΑ είναι 2 ευρώ ανά κιλό

Η εισφορά δακοκτονίας  βάσει του νόμου υπολογίζεται με συντελεστή 2%επι της αξιας της επιστρεφόμενης ποσότητας λαδιού

Η εισφορά δακοκτονίας θα υπολογιστεί με βάση την καθορισμένη τιμή από την εγκύκλιο Ε2127/2020 αυτή η τιμή είναι 1,524ευρω ανά κιλό .

Άρα η αμοιβή του ελαιοτριβείου καθορίζεται σε:

1000*10%=100 κιλά λάδι

Άρα 100*2ευρω=200ευρω

+ φπα 13% = 26 ευρώ

Στο παραστατικό θα έχει την μορφή

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΕΥΡΩ
Εκθλιπτικό δικαίωμα (1000*10%) 100,00 2,00 200,00 26,00
ΦΠΑ 13,00 2,00 26,00
Εισφορά δακοκτονίας ***υπολογίζεται 1000κιλα-100κιλα-13ευρω που είναι το ΦΠΑ =887κιλα*1,524βασει της Ε2172/2020=1351,78ευρω*2%=27,03ευρω ανά κιλό /2 ευρώ που είναι η κανονική τιμή κιλού =13,515 κιλά ελαιόλαδου 15,515 2,00 27,03
Σύνολο 128,515 2,00 253,03 26,00
Παραγόμενη ποσότητα 1000 κιλά
Επιστρεφόμενη ποσότητα 871,485

 

  Υπόχρεος απόδοσης εισφοράς δακοκτονίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 2 του Α.Ν. 112/1967 η εισφορά δακοκτονίας βαρύνει προκειμένου για ελαιόλαδου εκείνον για λογαριασμό του οποίου γίνεται η έκθλιψη των ελιών ,αδιάφορα από την ιδιότητα και την νομική μορφή αυτού και προκειμένου για ελιές τον πωλητή αυτών παραγωγό.

-Εισφορά αυτή προκειμένου για λάδι καταβάλλεται σε χρήμα από το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου γίνεται έκθλιψη των ελιών στον ελαιοτριβεία.

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ

20.00  Εμπορεύματα                       253,03

70.07 Πώλησης υπηρεσιών                                           200,00

54.02 ΦΠΑ                                                                          26,00

54.05 Λοιποί φόροι τέλη                                                  27,03

Στην περίπτωση αγοράς του ελαιοκάρπου το ελαιοτριβείο εκδίδει τιμολόγιο αγοράς προς τον παραγωγό ή προς οποιονδήποτε τρίτο .

Συνεπώς ,θα πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο αγοράς προς τον παραγωγό εφόσον ο τελευταίος υπάγεται στο ειδικό καθεστώς φπα και στην συνεχεία τιμολόγιο πώλησης προς τον ίδιο για την ποσότητα ελαιόλαδου που του επιστρέφει .

Η διάφορα μεταξύ των τιμών αγοράς του ελαιόκαρπου και της τιμής πώλησης του ελαιόλαδου είναι η αμοιβή του ελαιοτριβείου

Παράδειγμα εικόνας παραστατικού που εκδίδει το ελαιοτριβείο για την αγορά από ιδιώτη ή από αγρότη στο ειδικό καθεστώς.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΣ 800 κιλά 0,80 640,00ευρω
ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 16 0,80 12,80 ευρώ
ΣΥΝΟΛΑ 784 κιλά 0,80 672,20

 

Σκοτάδη Δ. Μαρία

Λογιστής Φοροτεχνικός Α τάξης

Taxiskep.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.