* * *

Κορωνοϊός COVID-19

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού COVID-19
 • Ηλεκτρονική δήλωση υγείας για την ακτοπλοΐα
 • Καταχώριση 1ης δόσης εμβολιασμού εκτός Ελλάδας
 • Freedom Pass

Βεβαιώσεις εμβολιασμού και διαγνωστικών ελέγχων

 • Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19
 • Βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19
 • Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19
 • Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19

Δωρεάν έλεγχοι για τον Covid-19

 • Δωρεάν έλεγχος για τον Covid-19
 • Δωρεάν έλεγχος για τον Covid-19 για εκπαιδευτικούς και μαθητές 16 ετών και άνω
 • Δωρεάν ελέγχους για τον COVID-19 για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις άνω των 20 υπαλλήλων

Self Tests

 • Δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ COVID-19 – Self tests