* * *

Εκπαίδευση

Αναγνώριση τίτλου σπουδών

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Βεβαίωση πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ
 • Εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ

Αντίγραφα πτυχίου και πιστοποιητικά σπουδών

 • Αναγνώριση πτυχίου
 • Βεβαίωση συμβατότητας πτυχίου ιατρικής / οδοντιατρικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Βεβαίωση συμβατότητας πτυχίου νοσηλευτικής, φυσικοθεραπείας, μαιευτικής, επισκεπτών/τριών υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποφοίτηση από σχολείο

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Ψηφιακό απολυτήριο Γυμνασίου / Λυκείου
 • Ψηφιακό πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)

Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
 • Οικονομική ενίσχυση (voucher) για την εγγραφή σε παιδικό σταθμό
 • Οικονομική ενίσχυση (voucher) οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας
 • Εγγραφή σε σχολείο

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αναζήτηση σχολείων
 • Βεβαίωση εγγραφής αλλοδαπών για λόγους σπουδών
 • Εγγραφή / ανανέωση εγγραφής σε Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο
 • Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ
 • Εγγραφή σε Νηπιαγωγείο
 • Εγγραφή σε Πρότυπο / Πειραματικό Σχολείο

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

 • Εγγραφή σε Δημόσιο ΙΕΚ
 • Εγγραφή σε ΙΕΚ του ΟΑΕΔ
 • Μαθητεία στα Δημόσια ΙΕΚ

Εκπαιδευτικό βιογραφικό

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)
 • Πρακτική άσκηση (ΑΤΛΑΣ)

Επαγγελματίες εκπαίδευσης

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αίτηση εκπαιδευτικού για τοποθέτηση σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία
 • Αίτηση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών
 • Αίτηση υπεύθυνου εκπαίδευσης (Υπατία)
 • Αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτών (ΔΙΕΚ, ΣΔΕΚ, Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας)
 • Διαχείριση αιτήσεων εγγραφής σε Νηπιαγωγεία
 • Διαχείριση μητρώου εκπαιδευτικών / υποβολή αιτήσεων μεταθέσεων
 • Διαχείριση προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ)
 • Εγγραφή σε Γυμνάσιο
 • Εισαγωγή δοκίμων σε σχολές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μέσω πανελλαδικών εξετάσεων
 • Εισαγωγή σπουδαστών σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
 • Εκπαιδευτές Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ
 • Εξεταστικά κέντρα για την πιστοποίηση ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
 • Επιλογή στελεχών ΔΙΕΚ
 • Εφαρμογές υποστήριξης σχολικών μονάδων (myschool)
 • Μητρώο Βαθμολογητών / Αξιολογητών – Ομάδες Επιτηρητών Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)
 • Μητρώο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
 • Ναυτολόγηση σπουδαστών ΑΕΝ
 • Πλατφόρμα εκπαιδευτικού περιεχομένου ΜΗΤΙΔΑ
 • Σύναψη ψηφιακής σύμβασης αναπληρωτών εκπαιδευτικών
 • Σώμα αξιολογητών ελληνομάθειας
 • Χωροταξική κατανομή μαθητών
 • Ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα για μαθητές και εκπαιδευτικούς (e-me)

Έρευνα

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αποθετήριο Κοινωνικών Δεδομένων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
 • Δημόσιος κατάλογος Βιβλιοθήκης Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
 • Εθνικό αρχείο διδακτορικών διατριβών
 • Εκδόσεις Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
 • Καλειδοσκόπιο Κοινωνικών Δεδομένων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
 • Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
 • Ψηφιακή βιβλιοθήκη Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες

 • Βιβλιοθήκη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
 • Επιστημονικές εργασίες Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Θέματα εκπαίδευσης

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αίτηση για εκπαιδευτικά θέματα

Κατάρτιση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΙΕΚ
 • Αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΙΕΚ – ΟΑΕΔ
 • Ακαδημαϊκά συγγράματα (Κάλλιπος)
 • Διαδραστικά σχολικά βιβλία
 • Διαχείριση επιταγών κατάρτισης
 • Δικτυακή εκπαιδευτική πύλη
 • Δικτυακή πύλη του HEAL-Link
 • Εθνικός συλλογικός κατάλογος επιστημονικών περιοδικών
 • Εκπαιδευτική Τηλεόραση
 • Ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (ILSaS)
 • Ζωντανές διαδικτυακές μεταδόσεις (ΔΙΑΥΛΟΣ)
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης σχολικών βιβλίων
 • Πλατφόρμα εκπαιδευτικού περιεχομένου ΜΗΤΙΔΑ
 • Πολυτροπική ψηφιακή βιβλιοθήκη AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library)
 • Ψηφιακά εκπαιδευτικά βοηθήματα πανελλαδικών εξετάσεων
 • Ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα για μαθητές και εκπαιδευτικούς (e-me)

Αντίγραφα πτυχίου και πιστοποιητικά σπουδών

 • Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΕ Β’ Κύκλου)

Φωτόδεντρο

 • Τα Αγγλικά στο Ψηφιακό Σχολείο
 • Το Δημοτικό στο Ψηφιακό Σχολείο
 • Φωτόδεντρο (εθνικός συσσωρευτής εκπαιδευτικού περιεχομένου)
 • Φωτόδεντρο Πολιτισμός (θεματικός συσσωρευτής πολιτισμικού εκπαιδευτικού περιεχομένου)
 • Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών (πανελλήνιο αποθετήριο ψηφιακού υλικού εκπαιδευτικών)
 • Φωτόδεντρο edusoft (πανελλήνιο αποθετήριο εκπαιδευτικών λογισμικών)
 • Φωτόδεντρο i-create (πανελλήνιο αποθετήριο ψηφιακών μαθητικών δημιουργιών)
 • Φωτόδεντρο LOR (πανελλήνιο αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων)
 • Φωτόδεντρο OEP (πανελλήνιο αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών)
 • Φωτόδεντρο Video (πανελλήνιο αποθετήριο εκπαιδευτικών βίντεο)

Πανεπιστήμια και φοίτηση

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Ακαδημαϊκή ταυτότητα
 • Ανανέωση πρακτικής άσκησης φοιτητών φαρμακευτικής
 • Αποτελέσματα πανελλαδικών εξετάσεων
 • Βεβαίωση εγγραφής αλλοδαπών για λόγους σπουδών
 • ΔΗΛΟΣ 365
 • Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών
 • Ζωντανές διαδικτυακές μεταδόσεις (ΔΙΑΥΛΟΣ)
 • Μετεγγραφές
 • Μετεγγραφές αδελφών
 • Μετεγγραφές κατ΄εξαίρεση
 • Μετεγγραφές φοιτητών κυπριακής καταγωγής
 • Μηχανογραφικό
 • Μηχανογραφικό αλλογενών
 • Μηχανογραφικό ομογενών
 • Μηχανογραφικό σοβαρών παθήσεων
 • Παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε Δημόσιο ΙΕΚ
 • Πρακτική άσκηση (ΑΤΛΑΣ)
 • Προκηρύξεις και διαδικασίες εκλογής καθηγητών ΑΕΙ (ΑΠΕΛΛΑ)
 • Συγγράμματα – Εύδοξος
 • Υπολογισμός μορίων (πανελλαδικές εξετάσεις)
 • Υποτροφίες ΙΚΥ
 • Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Αντίγραφα πτυχίου και πιστοποιητικά σπουδών

 • Αντίγραφο πτυχίου ΑΣΠΑΙΤΕ για τη στρατολογία ή για άλλη χρήση
 • Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου για τη στρατολογία ή για άλλη χρήση
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (ΑΣΠΑΙΤΕ)
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πανεπιστημίου
 • Πιστοποιητικό αποφοίτησης από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
 • Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
 • Πιστοποιητικό σπουδών πανεπιστημίου
 • Πιστοποιητικό φοίτησης σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Ψηφιακές δεξιότητες

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Δωρεάν κατάρτιση για ανέργους (Coursera)
 • Δωρεάν κατάρτιση στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) για ανέργους
 • Επιταγή (voucher) για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού από το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα
 • Πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης εποχικά απασχολούμενων στον τουριστικό κλάδο σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης “Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια”
 • Πρόγραμμα ολοκληρωμένης επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους με πιστοποίηση
 • Ψηφιακή ακαδημία πολιτών