* * *

Επιχειρηματική δραστηριότητα

Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου
 • Άδεια λειτουργίας παιδικής εξοχής
 • Άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων
 • Άδεια μεταφορέα ζώντων ζώων τύπου I
 • Άδεια μεταφορέα ζώντων ζώων τύπου IΙ
 • Άδεια ναυαγοσώστη
 • Άδεια ναυαγοσώστη άνευ εξετάσεων
 • Άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου
 • Άδεια οπλοφορίας
 • Άδεια πώλησης τυποποιημένων τροφίμων και ποτών για περίπτερα
 • Άδεια ραδιοερασιτέχνη
 • Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους
 • Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους χωρίς εξετάσεις
 • Αδειοδότηση / έλεγχος λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων
 • Αίτημα φορέα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
 • Αιτήσεις για θέματα υγειονομικών ελέγχων και περιβαλλοντικής υγιεινής των περιφερειακών ενοτήτων
 • Αίτηση απόσταξης οίνου
 • Αίτηση απόσταξης οίνου 2021
 • Αίτηση προηγούμενης διαβούλευσης με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων
 • Αλλαγή / παύση δραστηριότητας επιχείρησης ζωοτροφών
 • Ανανέωση άδειας θαλασσίων μέσων αναψυχής
 • Ανανέωση άδειας ναυαγοσώστη
 • Ανανέωση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους
 • Αναφορά / καταγγελία για θέματα υγειονομικών ελέγχων και περιβαλλοντικής υγιεινής των περιφερειακών ενοτήτων
 • Αντίγραφα εγγράφων από φάκελο υπόθεσης υγειονομικών ελέγχων και περιβαλλοντικής υγιεινής των περιφερειακών ενοτήτων
 • Αντίγραφο άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους
 • Αντικατάσταση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους (παλαιού τύπου)
 • Βεβαίωση / άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης
 • Βεβαίωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για τη δραστηριοποίηση πλοίου ως θαλάσσιο ταξί
 • Βεβαίωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών
 • Βεβαίωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής
 • Βεβαίωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης
 • Γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης δεδομένων
 • Δελτία βιομηχανικής κίνησης
 • Δημοτική ενημερότητα
 • Διαχείριση καταγγελιών καταναλωτών
 • Δραστηριοποίηση δύτη
 • Δραστηριοποίηση θαλάσσιου ταξι
 • Δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη
 • Έγκριση σύνταξης και εκτύπωσης ή αντικατάστασης ενός φυτοϋγειονoμικού διαβατηρίου
 • Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής
 • Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών
 • Έλεγχος διαθεσιμότητας ονόματος χώρου (domain name)
 • Ενστάσεις για θέματα υγειονομικών ελέγχων και περιβαλλοντικής υγιεινής των περιφερειακών ενοτήτων
 • Εξεταστικά κέντρα για την πιστοποίηση ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
 • Εξουσιοδότηση συνεργείου επισκευής γεωργικών μηχανημάτων
 • Επισκευή − συντήρηση πλοίου από ειδική επιχείρηση
 • Επισκευή − συντήρηση πλοίου από ειδική επιχείρηση (πλοίαρχος)
 • Εργασίες μετατροπής πλοίου από εργοληπτική επιχείρηση
 • Εργασίες μετατροπής του πλοίου από ειδική επιχείρηση
 • Εφαρμογή ραδιοφάρων (PLB)
 • Ηλεκτρονικό αποθετήριο τηλεπικοινωνιακών / ταχυδρομικών προϊόντων
 • Ηλεκτρονικό Μητρώο Ρευματοδοτών – Ρευματοληπτών
 • Ηλεκτρονικό Σύστημα Κράτησης Θέσεως και Έκδοσης Εισιτηρίων Επιβατών και Αποδείξεων Μεταφοράς Οχημάτων (ΗΣΚΘΕΕΑ)
 • Ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών
 • Ίδρυση και λειτουργία καταδυτικού συνεργείου
 • Ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης
 • Ιχνηλασιμότητα καπνικών προϊόντων (ID issuer)
 • Κατασκευές κεραιών (ΣΗΛΥΑ)
 • Καταχώριση στοιχείων Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
 • Μητρώο Ελληνικού Σήματος
 • Μητρώο επαγγελματικών αδειών νομικού προσώπου
 • Μητρώο επαγγελματικών αδειών φυσικού προσώπου
 • Μητρώο επιχειρήσεων ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης
 • Μητρώο επιχειρήσεων και αδειών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών / ταχυδρομικών υπηρεσιών
 • Μητρώο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Μητρώο φορέων διαμεσολάβησης και συμβάσεων ΕΙΧ οχημάτων με οδηγό
 • Μοντέλο προκαταρκτικού ελέγχου οικονομικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 • Ναυπήγηση πλοίου από ειδική επιχείρηση
 • Ναυπήγηση πλοίου από εργοληπτική Επιχείρηση
 • Παραχώρηση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου
 • Παροχέας καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής
 • Πιστοποιητικό απαλλαγής μέτρων υγειονομικού ελέγχου πλοίου / Πιστοποιητικό υγειονομικού ελέγχου πλοίου
 • Σύστημα διαχείρισης πετρελαίου θέρμανσης
 • Σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχύπλοων σκαφών
 • Υποβολή GAS – FREE / εντύπου ανάθεσης καθηκόντων / νέου παραχωρητηρίου / γραπτής εκτίμησης κινδύνου
 • Χορήγηση της λίστας του “άρθρου 13” της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
 • Kοινοποίηση περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων από παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Αγροτική εστία

 • Συμμετοχή βιβλιοπωλείων στην Αγροτική Εστία
 • Συμμετοχή καταλυμάτων στην Αγροτική Εστία
 • Συμμετοχή κατασκηνώσεων στην Αγροτική Εστία
 • Συμμετοχή τουριστικών γραφείων στην Αγροτική Εστία

Αναγγελία λειτουργίας σχολών / κέντρων εκπαίδευσης οδηγών

 • Αναγγελία ίδρυσης / έναρξης λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ)

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

 • Επιστροφή τελών Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)
 • Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
 • Πιστοποιητικά και αντίγραφα Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)

Γυμναστήρια και αθλητικές σχολές

 • Ανανέωση /επέκταση λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής
 • Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής
 • Γνωστοποίηση μεταβίβασης γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής
 • Επέκταση / μεταφορά γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής σε νέο κτίριο

Δημόσια Περιουσία

 • Δημοπρασίες παραχώρησης χρήσης αιγιαλού / παραλίας

Εμπορικά σήματα

 • Ηλεκτρονική κατάθεση εμπορικού σήματος
 • Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων
 • Μεταβολές σε εμπορικά σήματα
 • Παράταση προστασίας εμπορικού σήματος

Ενεργειακοί έλεγχοι – ενεργειακές επιθεωρήσεις

 • Εγγραφή νομικών προσώπων στο μητρώο επιθεωρητών ενέργειας
 • Υποβολή εκθέσεων ενεργειακών ελέγχων
 • Υποβολή εκθέσεων ενεργειακών επιθεωρήσεων

Ιατρικές επιχειρήσεις

 • Άδεια λειτουργίας κέντρου αποθεραπείας / αποκατάστασης
 • Άδεια λειτουργίας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων
 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιατρείου / κλινικής ζώων

Λειτουργία εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (στεγασμένου ή υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων ή πλυντηρίου – λιπαντηρίου) με νέο δικαιούχο
 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων ή πλυντηρίου – λιπαντηρίου)
 • Ανανέωση της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων

Λειτουργία πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας

 • Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου / μικτού πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας
 • Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων
 • Άδεια λειτουργίας πρατήριου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης
 • Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων και ενέργειας εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων
 • Άδεια λειτουργίας πρατηρίου φυσικού αερίου ή μικτού πρατηρίου καυσίμων και ενέργειας
 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων με νέο δικαιούχο
 • Ανανέωση άδειας λειτουργίας πρατηρίου παροχής πεπιεσμένου φυσικού αερίου
 • Έλεγχος ηλεκτρολογικών σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων
 • Επανέκδοση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης μετά από έγκριση νέων σχεδιαγραμμάτων μεταβολών

Λειτουργία συνεργείων αυτοκινήτων

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων / μοτοσικλετών / μοτοποδηλάτων, λόγω αλλαγής δικαιούχου
 • Ανανέωση εξουσιοδότησης συνεργείου για τοποθέτηση συστήματος περιορισμού ταχύτητας
 • Εξουσιοδότηση συνεργείου για τοποθέτηση συστήματος περιορισμού ταχύτητας
 • Χορήγηση / ανανέωση εξουσιοδότησης για έκδοση κάρτας καυσαερίων

Λειτουργία σχολών / κέντρων εκπαίδευσης οδηγών

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας σχολής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ικανότητας οδηγών (ΠΕΙ)
 • Αναγγελία ίδρυσης / έναρξης λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)
 • Αναγγελία ίδρυσης / έναρξης λειτουργίας σχολής ή παραρτήματος υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
 • Αναγγελία ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ)

Μεταφορές

 • Άδεια μετακίνησης λεωφορείων δημοσίας χρήσης (ΛΔΧ) στο εξωτερικό
 • Κοινοτική άδεια μετακίνησης φορτηγών δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ) στο εξωτερικό

Οικοδομικές άδειες / μηχανικοί

 • Αίτηση ελεγκτή δόμησης / διαχείριση πορισμάτων ελέγχου
 • Αμοιβές μηχανικών
 • Διαχείριση δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών (e-Άδειες)
 • Μητρώο ελεγκτών δόμησης
 • Πιστοποιημένοι εκτιμητές Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
 • Προμήθεια ειδικού λογισμικού για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Οινοποιία

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου
 • Κωδικοί αριθμοί για την εμφιάλωση οίνων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)
 • Ταινίες ελέγχου για την εμφιάλωση οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)

Περιβαλλοντικά θέματα

 • Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)
 • Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)
 • Καταγραφή και παρακολούθηση εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου / ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
 • Μητρώο Δασικών Συνεταιρισμών (ΜΗΔΑΣΟ)
 • Χορήγηση / ανανέωση εξουσιοδότησης κάρτας ελέγχου καυσαερίων (πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα)

Πρότυπα

 • Ελληνικά πρότυπα

Ραδιοερασιτέχνες

 • Άδεια ραδιοερασιτέχνη SV0
 • Εξετάσεις για πτυχίο ραδιοερασιτέχνη
 • Χορήγηση ειδικού διακριτικού κλήσης

Σύστημα εισροών και εκροών καυσίμων

 • Μητρώο δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων
 • Μητρώο πρατηρίων υγρών καυσίμων

Σχολές χορού

 • Βεβαίωση έναρξης λειτουργίας ανώτερης ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή ανώτερης ιδιωτικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης σχολής (ΝΠΔΔ)
 • Βεβαίωση έναρξης λειτουργίας ανώτερης ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή ανώτερης ιδιωτικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης σχολής (ΝΠΙΔ)
 • Βεβαίωση έναρξης λειτουργίας ανώτερης ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή ανώτερης ιδιωτικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης σχολής (φυσικά πρόσωπα)
 • Βεβαίωση ίδρυσης / λειτουργίας / μεταβίβασης / μεταστέγασης ερασιτεχνικής σχολής χορού (ΝΠΔΔ)
 • Βεβαίωση ίδρυσης / λειτουργίας / μεταβίβασης / μεταστέγασης ερασιτεχνικής σχολής χορού (ΝΠΙΔ)
 • Βεβαίωση ίδρυσης / λειτουργίας / μεταβίβασης / μεταστέγασης ερασιτεχνικής σχολής χορού (φυσικά πρόσωπα)
 • Πρόσληψη διευθυντή σπουδών ερασιτεχνικής σχολής χορού
 • Πρόσληψη καθηγητών ερασιτεχνικής σχολής χορού
 • Υπαίθριες αγορές
 • Εγγραφή στο μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών
 • Έγκριση δραστηριοποίησης παραγωγού / εμπόρου πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Ακίνητη περιουσία επιχειρήσεων

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Ειδικός Φόρος Ακινήτων (ΕΦΑ)

Ακίνητα

 • Αποδεικτικό καταβολής φόρου
 • Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ

Υπηρεσίες προς συμβολαιογράφους

 • Εγκυρότητα & οριστικοποίηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ
 • Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων

Απασχόληση προσωπικού

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αμφισβήτηση οφειλής
 • Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)
 • Διαχείριση συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης ΔΠΥ
 • Ηλεκτρονική ενημέρωση οφειλετών
 • Ηλεκτρονική καρτέλα οφειλέτη
 • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ
 • Οικονομική καρτέλα εργοδότη
 • Πίνακας χρεών οφειλέτη
 • Πιστοποίηση εργοδοτών
 • Πιστοποίηση οφειλετών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις (ΟΑΕΔ)
 • Υπολογισμός δόσεων ρύθμισης

Δηλώσεις φόρων

 • Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου & τελών χαρτοσήμου (προσωρινή ΦΜΥ)

Εργάνη

 • Δήλωση εργαζομένων για την αντιμετώπιση του Covid-19
 • Δήλωση εργοδοτών για την αντιμετώπιση του Covid-19

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

 • Ρύθμιση οφειλών προς Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ)
 • Ρύθμιση οφειλών προς Κέντρο Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών (ΚΕΑΟ)

Βιομηχανική Ιδιοκτησία

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Βεβαίωση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας παιδιατρικού φαρμάκου
 • Βεβαίωση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας φαρμάκου
 • Βεβαίωση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας φυτοπροστατευτικού προϊόντος
 • Βεβαίωση τοπογραφίας προϊόντων ημιαγωγών
 • Βιομηχανικά σχέδια ή υποδείγματα
 • Μεταβολή συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας παιδιατρικού φαρμάκου
 • Μεταβολή συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας φαρμάκου
 • Μεταβολή συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας φυτοπροστατευτικού προϊόντος
 • Παράταση ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας παιδιατρικού φαρμάκου
 • Πιστοποιητικό καταχώρισης τοπογραφίας προϊόντος ημιαγωγών
 • Σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας
 • Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας φαρμάκου
 • Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Ευρεσιτεχνία

 • Βεβαίωση βιομηχανικών σχεδίων
 • Βεβαίωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας
 • Βεβαίωση διπλώματος τροποποίησης
 • Βεβαίωση κατάθεσης μετάφρασης αξιώσεων ευρωπαϊκής αίτησης
 • Βεβαίωση κατάθεσης μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας
 • Βεβαίωση κατάθεσης μετάφρασης περιορισμένου ή ανακληθέντος ευρωπαϊκού διπλώματος
 • Βεβαίωση κατάθεσης μετάφρασης τροποποιημένου ευρωπαϊκού διπλώματος
 • Βεβαίωση πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας
 • Βεβαίωση σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας
 • Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
 • Δίπλωμα τροποποίησης
 • Εθνικό μητρώο τίτλων
 • Κατάθεση μετάφρασης αξιώσεων ευρωπαϊκής αίτησης
 • Κατάθεση μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας (B1)
 • Κατάθεση μετάφρασης περιορισμένου ή ανακληθέντος ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας (Β3)
 • Κατάθεση μετάφρασης τροποποιημένου ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας (Β2)
 • Μεταβολή διπλώματος ευρεσιτεχνίας
 • Μεταβολή διπλώματος τροποποίησης
 • Μεταβολή κατάθεσης μετάφρασης αξιώσεων ευρωπαϊκής αίτησης
 • Μεταβολή κατάθεσης μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας (B1)
 • Μεταβολή κατάθεσης μετάφρασης περιορισμένου ή ανακληθέντος ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας (Β3)
 • Μεταβολή κατάθεσης μετάφρασης τροποποιημένου ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας (Β2)
 • Μεταβολή πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας
 • Πιστοποιητικό προτεραιότητας
 • Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας
 • Προέρευνα

Έλεγχος εγκυρότητας φορολογικών και ασφαλιστικών στοιχείων

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Ασφαλιστική ενημερότητα εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων / οικοδομοτεχνικών έργων (eΕΦΚΑ)
 • Ασφαλιστική ενημερότητα πιστοποιημένων φορέων (eΕΦΚΑ)
 • Έλεγχος εγκυρότητας αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

Εγκυρότητα

 • Αναζήτηση λογιστών

Εισόδημα

 • Εγκυρότητα εκκαθαριστικού δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Υπηρεσίες προς συμβολαιογράφους

 • Εγκυρότητα & οριστικοποίηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

Φορολογική ενημερότητα

 • Εγκυρότητα αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

Έναρξη και λύση επιχείρησης

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Γνωστοποίηση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
 • Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας
 • Παλαιός εξωδικαστικός μηχανισμός
 • Πιστοποίηση εργοδοτών
 • Σύσταση επιχείρησης

Ενίσχυση επιχειρήσεων

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αίτηση ενίσχυσης (Επιστρεπτέα Προκαταβολή)
 • Δημιουργία και έγκριση σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης
 • Επιδότηση δανείων επιχειρήσεων πληγέντων κορωνοιού – Γέφυρα ΙΙ
 • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ (ΟΠΣ-ΕΣΠΑ)
 • Προτάσεις Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs- EDIHs)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες από το δίκτυο EURES
 • Συμμετοχή προμηθευτών στο πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα για πώληση τεχνικού εξοπλισμού

Ηλεκτρονικός φάκελος επιχείρησης

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Ανάγνωση κλειδαρίθμου επιχείρησης (e-ΥΜΣ)
 • Ηλεκτρονικά Βιβλία επιχειρήσεων (MyDATA)
 • Καρτέλα αγρότη
 • Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2019
 • Μητρώο πραγματικών δικαιούχων

Αγρότες / Κτηνοτρόφοι

 • Ενίσχυση για τους παραγωγούς και τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ)

Εργάνη

 • Αναγγελία απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα (Εργάνη-Ε3.1)
 • Αναγγελία θεωρητικής κατάρτισης – Voucher (Εργάνη-Ε3.2)
 • Αναγγελία λύσης σύμβασης (Εργάνη-Ε7)
 • Αναγγελία μαθητείας (Εργάνη-Ε3.4)
 • Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης (Εργάνη-Ε5)
 • Αναγγελία πρακτικής κατάρτισης – Voucher (Εργάνη-Ε3.3)
 • Αναγγελία πρόσληψης (Εργάνη-Ε3)
 • Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης (Εργάνη-Ε8)
 • Επιχειρησιακές συμβάσεις (Εργάνη-Ε10)
 • Ετήσιες άδειες (Εργάνη-Ε11)
 • Ετήσιος πίνακας προσωπικού (Εργάνη-Ε4)
 • Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (Εργάνη-Ε6)
 • Συμβάσεις μερικής απασχόλησης / εκ περιτροπής εργασίας (Εργάνη-Ε9)
 • Συμπληρωματικός πίνακας ωραρίου (Εργάνη-Ε4)
 • Τροποποιητικός πίνακας αποδοχών (Εργάνη-Ε4)

Μητρώο

 • Αλλαγή / αντιστοίχιση Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ)

Μεταβολές

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

Μητρώο

 • Αλλαγή / αντιστοίχιση Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ)
 • Απογραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών (eΕΦΚΑ)

Υπηρεσίες χημείου

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Ογκομέτρηση δεξαμενών
 • Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις εξαγωγής

Χημικά προϊόντα και αντικείμενα

 • Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων

Φορολογία επιχειρήσεων

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αναλυτική κατάσταση οχημάτων
 • Ανασφάλιστα οχήματα
 • Απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών επιχειρήσεων λόγω Covid-19
 • Βεβαίωση αποδέσμευσης
 • Βεβαίωση εφορίας για ποσά επιδότησης
 • Δηλώσεις φόρου πλοίων Α’ κατηγορίας
 • Επαγγελματικός λογαριασμός
 • Ηλεκτρονικά Βιβλία επιχειρήσεων (MyDATA)
 • Μητρώο πλοίων
 • Ρύθμιση οφειλών προς την φορολογική διοίκηση
 • Υποβολή στοιχείων και πληροφοριών
 • Υπολογισμός Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (eTEPAI)

Ακίνητα

 • Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων για επιχειρήσεις

Βιβλία και στοιχεία

 • Δήλωση έναρξης / μεταβολής / παύσης λειτουργίας των ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων (Δ14)
 • Δήλωση έναρξης / μεταβολής / παύσης λειτουργίας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Δ13)
 • Κατάσταση πελατών προμηθευτών & συναλλαγών (ΜΥΦ)
 • Παραστατικά μεταβίβασης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών πωλητών-dealer (Δ11)

Δηλώσεις φόρων

 • Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων
 • Δήλωση παρακρατούμενου φόρου από φορείς Γενικής Κυβέρνησης
 • Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου & τελών χαρτοσήμου (προσωρινή ΦΜΥ)
 • Υποβολή βεβαίωσης αποδοχών / συντάξεων / αμοιβών / μερισμάτων / τόκων / δικαιωμάτων
 • Φόρος αμοιβών αρχιτεκτόνων – μηχανικών
 • Φόρος εισοδήματος εργοληπτών

Εγκυρότητα

 • Ταμειακές μηχανές / Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ)

Εισόδημα

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Δηλώσεις ΦΠΑ / πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES)
 • Εγκυρότητα αριθμού ΦΠΑ-VIES
 • Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ – άρθρο 39Β
 • Επιστροφή ΦΠΑ από χώρες της ΕΕ
 • Μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα ΦΠΑ (MOSS)
 • Υπηρεσία μιας στάσης ΦΠΑ (VAT One Stop Shop)