* * *

Εργασία και ασφάλιση

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αίτηση επανεξέτασης για απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη
 • Βεβαίωση χρόνου ειδικότητας γιατρού / οδοντιάτρου
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάστασης γιατρού / οδοντιάτρου
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάστασης νοσηλευτή/τριας, φυσικοθεραπευτή/τριας, μαίας/μαιευτή, επισκεπτών/τριών υγείας

Ανεργία

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αίτηση επιδόματος ανεργίας
 • Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ
 • Αναζήτηση θέσεων εργασίας
 • Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων
 • Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων
 • Διαχείριση επιταγών κατάρτισης
 • Δωρεάν κόμιστρο ATH.ENA card για άνεργους και άτομα με αναπηρίες
 • Ειδικό εποχικό βοήθημα ΟΑΕΔ
 • Έκτακτη μηνιαία αποζημίωση εποχικά εργαζομένων
 • Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε μακροχρόνια ανέργους
 • Ενεργοποίηση επιταγών κοινωνικού / κατασκηνωτικού τουρισμού
 • Ενημέρωση στοιχείων μητρώου ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Ένταξη μελών και εταίρων στο δίκτυο EURES (EURopean Employment Services)
 • Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
 • Επιταγές αγοράς βιβλίων
 • Επιταγές θεάματος
 • Πιστωτικά σημειώματα αγοράς βιβλίων σε άνεργους νέους – πρόγραμμα Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΟΑΕΔ)
 • Προγράμματα κατάρτισης
 • Προγράμματα κατασκηνώσεων (ΟΑΕΔ)
 • Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες από το δίκτυο EURES
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς εγγεγραμμένους ανέργους (ΟΑΕΔ)
 • Υποβολή αγγελίας θέσης μαθητείας
 • Υποβολή βιογραφικού σημειώματος

Βεβαιώσεις ανεργίας

 • Βεβαίωση ανεργίας για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 • Βεβαίωση αυτασφάλισης
 • Βεβαίωση ποσού επιδοτήσεων
 • Βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Βεβαίωση χρόνου ανεργίας
 • Βεβαίωση χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας

Δελτίο ανεργίας

 • Ανανέωση δελτίου ανεργίας
 • Έκδοση δελτίου ανεργίας
 • Παροχή υπηρεσιών
 • Πάροχοι βιβλίων σε άνεργους νέους – πρόγραμμα Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΟΑΕΔ)
 • Πάροχοι επιταγών αγοράς βιβλίων
 • Πάροχοι επιταγών θεάματος
 • Πάροχοι κατασκήνωσης

Απασχόληση στο δημόσιο τομέα

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ
 • Αίτηση συμμετοχής στον 28ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ
 • Βεβαίωση τόκων δανείου για φορολογική χρήση (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)
 • Έκδοση κωδικών δημόσιας διοίκησης
 • Μηνιαία εκκαθαριστικά μισθοδοτούμενων δημοσίου
 • Μητρώο κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

 • Αποτελέσματα διαγωνισμών
 • Ατομικός φάκελος υποψηφίου
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμό
 • Υποβολή ένστασης σε διαγωνισμό

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

 • Αίτηση κινητικότητας
 • Βεβαίωση Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

Στελέχωση Κινητών Μονάδων Υγείας (ΚΟΜΥ)

 • Αιτήσεις πρόσληψης σε Κινητές Ομάδες Υγείας (KOMY) του ΕΟΔΥ Ι
 • Αιτήσεις πρόσληψης σε Κινητές Ομάδες Υγείας (KOMY) του ΕΟΔΥ ΙΙ

Αποζημιώσεις και παροχές

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Επίδομα ασθενείας (eΕΦΚΑ)
 • Επιταγές αγοράς βιβλίων
 • Επιταγές θεάματος
 • Πρόγραμμα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες με έδρα σε πυρόπληκτες περιοχές
 • Προγράμματα κατάρτισης
 • Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού (ΟΑΕΔ)
 • Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
 • Προσωποποιημένη πληροφόρηση μισθωτού (Εργάνη)

Μητρότητα

 • Ειδική άδεια προστασίας μητρότητας
 • Συμπληρωματικές παροχές μητρότητας

Παροχή υπηρεσιών

 • Πάροχοι επιταγών αγοράς βιβλίων
 • Πάροχοι επιταγών θεάματος
 • Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού

Ασφάλιση

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αίτημα προς Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
 • Απογραφή και ασφαλιστική ικανότητα μελών οικογένειας (eΕΦΚΑ)
 • Ασφαλιστική ικανότητα
 • Ασφαλιστικό βιογραφικό
 • Ατομικά στοιχεία ασφάλισης
 • Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Απασχολουμένων
 • Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης μισθωτών
 • Βεβαίωση απογραφής (eΕΦΚΑ)
 • Βεβαίωση επανεγγραφής μη μισθωτών (eΕΦΚΑ)
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας (eΕΦΚΑ)
 • Βεβαίωση υποβολής απογραφικής δήλωσης μη μισθωτών (eΕΦΚΑ)
 • Δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης ενεργών μη μισθωτών ασφαλισμένων
 • Εισφορές εργατών γης
 • Εισφορές μη μισθωτών (eΕΦΚΑ)
 • Εισφορές μη μισθωτών ΕΤΕΑΕΠ
 • Εκκαθάριση μη μισθωτών
 • Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ (eΕΦΚΑ)
 • Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας
 • Καταβολές μη μισθωτών
 • Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών (eΕΦΚΑ)
 • Μεταβολή δραστηριότητας μη μισθωτών (eΕΦΚΑ)
 • Οφειλές μη μισθωτών
 • Πιστοποίηση στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
 • Συμβάσεις ασφαλισμένων εργαζόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών σε 1 ή 2 εργοδότες

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

 • Εύρεση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Βεβαιώσεις εισφορών

 • Βεβαιώσεις εισφορών (eΕΦΚΑ)
 • Βεβαιώσεις εισφορών π. ΟΑΕΕ
 • Βεβαιώσεις εισφορών π. ΟΓΑ
 • Βεβαιώσεις εισφορών π. ΤΣΑΥ
 • Βεβαιώσεις εισφορών π. ΤΣΜΕΔΕ

Υπηρεσίες ασύλου

 • Εύρεση Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ)

Ελεύθεροι επαγγελματίες

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος κατασκευαστών / επισκευαστών κλειδαριών
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών
 • Άδεια εργασίας προσωπικού για ιδιωτικές υπηρεσίες ασφάλειας
 • Άδεια ναυαγοσώστη
 • Άδεια ναυαγοσώστη άνευ εξετάσεων
 • Άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών
 • Αίτηση επανεξέτασης για απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη
 • Ανανέωση άδειας ναυαγοσώστη
 • Ανανέωση άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών
 • Ανανέωση πρακτικής άσκησης βοηθού φαρμακείου
 • Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας
 • Βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης βοηθού φαρμακείου
 • Βεβαίωση συμβατότητας ειδικότητας ιατρικής / οδοντιατρικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Γεωπύλη γεωχωρικών δεδομένων INSPIRE Ελληνικού Κτηματολογίου
 • Δραστηριοποίηση δύτη
 • Δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη
 • Έγκριση πρόσληψης υπαλλήλου σε λαϊκή αγορά
 • Εξαίρεση επαγγελματία οδηγού από την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
 • Εξετάσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος βοηθού φαρμακείου
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάστασης φαρμακοποιού
 • Πληροφόρηση σταδίου ποινικής δικογραφίας (ροή μήνυσης)

Άδειες οδήγησης

 • Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου
 • Αντίγραφο ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου

Αναγγελία επαγγελμάτων

 • Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητών απόφοιτων πανεπιστημίου εξωτερικού
 • Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητών απόφοιτων ΣΕΦΑΑ και σχολών προπονητών ΓΓΑ
 • Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητών απόφοιτων σχολών προπονητών
 • Αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη
 • Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού φαρμακείου
 • Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α’ μετά από εξετάσεις
 • Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α’ χωρίς εξετάσεις
 • Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β’ χωρίς εξετάσεις
 • Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη με εξετάσεις / άδεια βοηθού ραδιοτεχνίτη χωρίς εξετάσεις
 • Αναγγελία έναρξης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών με άδεια από κράτος μέλος της ΕΕ
 • Αναγγελία έναρξης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων / μοτοσικλετών / μοτοποδηλάτων με προϋπηρεσία στην Ελλάδα
 • Αναγγελία έναρξης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων / μοτοσικλετών / μοτοποδηλάτων με προϋπηρεσία στο εξωτερικό
 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου Α’ / Β’ / Γ’ κατηγορίας
 • Άσκηση επαγγέλματος εκπαιδευτή οδηγών
 • Γενικό πτυχίο ραδιοτηλεγραφητή / ραδιοτηλεφωνητή μετά από εξετάσεις
 • Aναγγελία έναρξης άσκησης δραστηριότητας Ενεργειακού Ελεγκτή για φυσικά και νομικά πρόσωπα
 • Aναγγελία έναρξης άσκησης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή

Αντίγραφα πτυχίου και πιστοποιητικά σπουδών

 • Βεβαίωση συμβατότητας πτυχίου ιατρικής / οδοντιατρικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ενεργειακοί έλεγχοι – ενεργειακές επιθεωρήσεις

 • Υποβολή εκθέσεων ενεργειακών ελέγχων
 • Υποβολή εκθέσεων ενεργειακών επιθεωρήσεων

Ιατρικές επιχειρήσεις

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιατρείου / κλινικής ζώων

Κτηματολόγιο σε λειτουργία – επαγγελματίες

 • Υπηρεσίες κτηματολογίου για δικηγόρους
 • Υπηρεσίες κτηματολογίου για μηχανικούς
 • Υπηρεσίες κτηματολογίου για συμβολαιογράφους

Λειτουργία Φαρμακείων

 • Άδεια πάγιας αγοράς ναρκωτικών ουσιών
 • Ανάκληση της πάγιας άδειας αγοράς ναρκωτικών ουσιών
 • Αντικατάσταση υπεύθυνου φαρμακείου
 • Βεβαίωση χρόνου λειτουργίας φαρμακείου
 • Λειτουργία φαρμακείου μετά την αποσυστέγαση από κληρονομικό φαρμακείο
 • Λειτουργία φαρμακείων με διευρυμένο ωράριο
 • Παραίτηση και ανάκληση άδειας ίδρυσης κληρονομικού φαρμακείου

Υπαίθριες αγορές

 • Αλλαγή κατηγορίας άδειας επαγγελματία λαϊκών αγορών
 • Αλλαγή λαϊκής αγοράς
 • Αμοιβαία αλλαγή θέσης σε λαϊκή αγορά
 • Εγγραφή στο μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών
 • Έγκριση αναπληρωτή παραγωγού – πωλητή λαϊκής αγοράς
 • Οριστική διαγραφή βοηθού παραγωγού – πωλητή από λαϊκές αγορές
 • Οριστική διαγραφή παραγωγού – πωλητή από λαϊκές αγορές

Κατασκηνώσεις

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Ενεργοποίηση επιταγών κοινωνικού / κατασκηνωτικού τουρισμού
 • Προγράμματα κατασκηνώσεων (ΟΑΕΔ)
 • Προγράμματα κατασκηνώσεων (eΕΦΚΑ)

Αγροτική εστία

 • Συμμετοχή κατασκηνώσεων στην Αγροτική Εστία

Παροχή υπηρεσιών

 • Πάροχοι κατασκήνωσης