* * *

Οικογένεια

Απώλεια

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Ασφαλιστικά Θέματα

 • Απονομή κύριας σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου
 • Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων σε κληρονόμους
 • Μεταβίβαση κύριας σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου
 • Παραστατικά εξόδων κηδείας
 • Πληρωμή εξόδων κηδείας

Θέματα διαθήκης / κληρονομιάς

 • Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς
 • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης
 • Πιστοποιητικό περί μη προσβολής / αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος

Γέννηση

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 • Πιστοποιητικό γέννησης

Οικογενειακή κατάσταση

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης
 • Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής του δημοτικότητας
 • Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων
 • Πιστοποιητικό εντοπιότητας
 • Πιστοποιητικό ιθαγένειας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης