* * *

Περιουσία και φορολογία

Δημόσια περιουσία και εθνικά κληροδοτήματα / κοινωφελείς περιουσίες

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

Δημόσια Περιουσία

 • Αιτήσεις προς τις υπηρεσίες δημόσιας περιουσίας
 • Δημοπρασίες παραχώρησης χρήσης αιγιαλού / παραλίας

Κληροδοτήματα / κοινωφελείς περιουσίες

 • Βεβαιώσεις χορήγησης υποτροφίας
 • Οι ειδοποιήσεις μου
 • Πληρωμές κληροδοτημάτων
 • Στοιχεία χορηγίας
 • Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων και εγγράφων

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αντίγραφα και πληροφορίες φακέλου προσφυγικού ακινήτου
 • Αντίγραφο παραχωρητηρίου προσφυγικού ακινήτου
 • Αντικειμενικός προσδιορισμός αξιών ακινήτων σε χάρτη
 • Απόσπασμα κυρωμένων κτηματολογικών στοιχείων
 • Βεβαίωση μη ανάκλησης παραχωρητηρίου προσφυγικού ακινήτου
 • Βεβαίωση νομιμότητας / αντίγραφα σχεδίων προσφυγικού κτίσματος
 • Δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου
 • Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων / παραχωρητηρίου / απόφασης επιτροπής απαλλοτριώσεων αγροτικού ακίνητου
 • Διόρθωση παραχωρητηρίου προσφυγικής ιδιοκτησίας
 • Εντολή εξάλειψης υποθήκης προσφυγικής ιδιοκτησίας
 • Εξοικονομώ Αυτονομώ
 • Μητρώο αξιών μεταβιβάσεων ακινήτων
 • Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών Δημοσίου
 • Παραχωρητήριο για προσκύρωση τμήματος οικοπέδου σε διπλανή ιδιοκτησία
 • Παραχωρητήριο προσφυγικού ακινήτου

Ακίνητα

 • Αποδεικτικό καταβολής φόρου
 • Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων για επιχειρήσεις
 • Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ
 • Διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων
 • Καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ταυτότητας Κτιρίου
 • Μισθωτήρια ακινήτων
 • Πιστοποιητικό πληρότητας ταυτότητας κτιρίου /διηρημένης ιδιοκτησίας

Εισόδημα

 • Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων

Διαχείριση οφειλών

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη
 • Δημιουργία και έγκριση σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης
 • Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
 • Επιδότηση δανείων επιχειρήσεων πληγέντων κορωνοιού – Γέφυρα ΙΙ
 • Επιδότηση δανείων κύριας κατοικίας πληγέντων κορωνοιού – Γέφυρα Ι
 • Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας
 • Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας- Δημοσιεύσεις
 • Μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας
 • Μητρώο εμπειρογνωμόνων αναδιάρθρωσης οφειλών
 • Προστασία κύριας κατοικίας
 • Aίτηση επαναπροσδιορισμού δικάσιμου εκκρεμών υποθέσεων Ν. 3869/2010
 • Κτηματολόγιο

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αναζήτηση διαθεσιμότητας αεροφωτογραφιών
 • Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων
 • Αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος
 • Αρχαιολογικό κτηματολόγιο
 • Αρχείο παραδοσιακών οικισμών και διατηρητέων κτιρίων
 • Γεωπύλη γεωχωρικών δεδομένων INSPIRE Ελληνικού Κτηματολογίου
 • Διανυσματικό αρχείο κτηματογραφικού διαγράμματος
 • Ευρετήριο και χάρτης καθορισμένου αιγιαλού
 • Θέαση ορθοφωτογραφιών
 • Νέο έντυπο κτηματολογικής οφειλής
 • Σημεία ελέγχου εθνικού Κτηματολογίου
 • Τελικά στοιχεία κτηματογράφησης / αρχικές εγγραφές

Δασικοί χάρτες

 • Δασικοί χάρτες

Κτηματογράφηση

 • Αποδεικτικό υποβολής κτηματολογικής δήλωσης
 • Εντοπισμός μέσω κινητού
 • Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας με το κτηματολόγιο
 • Ηλεκτρονική δήλωση Κτηματολογίου
 • Προανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων
 • Συνεδριάσεις επιτροπών ενστάσεων Κτηματολογίου

Κτηματολόγιο σε λειτουργία – επαγγελματίες

 • Υπηρεσίες κτηματολογίου για δικαστικούς επιμελητές
 • Υπηρεσίες κτηματολογίου για δικηγόρους
 • Υπηρεσίες κτηματολογίου για μηχανικούς
 • Υπηρεσίες κτηματολογίου για συμβολαιογράφους
 • Υπολογισμός κτηματολογικών τελών και δικαιωμάτων

Κτηματολόγιο σε λειτουργία – πολίτες

 • Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου
 • Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος
 • Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης
 • Το κτηματολόγιο μου
 • Υπηρεσία επιβεβαίωσης πιστοποιητικών κτηματολογίου σε λειτουργία

Οχήματα

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Άδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου
 • Αναλυτική κατάσταση οχημάτων
 • Ανασφάλιστα οχήματα
 • Άρση ακινησίας οχήματος ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ)
 • Βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας
 • Δηλώσεις κλοπής / ανεύρεσης κλαπέντων οχημάτων
 • Δήλωση ακινησίας οχήματος ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ)
 • Καταχώριση δήλωσης κλοπής επιβατικού / δικύκλου ΙΧ οχήματος νομικού προσώπου
 • Καταχώριση δήλωσης κλοπής επιβατικού / δικύκλου ΙΧ οχήματος φυσικού προσώπου
 • Κατοχή οχήματος
 • Οριστική διαγραφή επιβατικού / δίκυκλου ΙΧ οχήματος λόγω επαναταξινόμησης σε χώρα της ΕΕ
 • Οριστική διαγραφή επιβατικού / δίκυκλου ΙΧ οχήματος νομικού προσώπου
 • Οριστική διαγραφή επιβατικού / δικύκλου ΙΧ οχήματος φυσικού προσώπου
 • Τέλη κυκλοφορίας
 • Τέλη κυκλοφορίας από το 2013 έως σήμερα
 • Aντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ)

Επαγγελματικά οχήματα

 • Άρση ακινησίας φορτηγών και λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ)

Ηλεκτροκίνηση

Πόθεν έσχες και περιουσιολόγιο

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Δήλωση “Πόθεν έσχες” (Περιουσιακής κατάστασης)
 • Καταγγελία σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση

Τελωνειακές υπηρεσίες

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Δηλωτικά (ICS-ENS)
 • Διαχείριση δασμολογίου (TARIC)
 • Διαχείριση τελωνειακών εγγυήσεων
 • Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης / επιστροφές
 • Έκδοση τελωνειακής άδειας
 • Εξουσιοδοτήσεις μόνο για τελωνειακές αποφάσεις (CDS / UUM&DS)
 • Επικύρωση τελωνειακού εγγράφου
 • Ιχνηλασιμότητα καπνικών προϊόντων (ID issuer)
 • Πιστοποίηση με EORI
 • Σύστημα εισαγωγών (IMPORTS)
 • Σύστημα ελέγχου εξαγωγών (ECS)
 • Σύστημα τελωνειακών αποφάσεων (CDS)
 • Τελωνειακές εξουσιοδοτήσεις
 • Υποβολή τιμοκαταλόγου αυτοκινήτων

Πληροφορίες προς οικονομικούς φορείς

 • Εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς (Authorised Economic Operators-ΑΕΟ)

 

Φορολογία πολιτών

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Ακατάσχετος λογαριασμός
 • Βεβαίωση αποδέσμευσης
 • Βεβαίωση οικογενειακών επιδομάτων για φορολογική χρήση
 • Βεβαίωση τόκων δανείου για φορολογική χρήση (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)
 • Επίδομα θέρμανσης
 • Μηνιαίες συναλλαγές και λαχνοί
 • Ρύθμιση οφειλών προς την φορολογική διοίκηση

Εγκυρότητα

 • Αναζήτηση λογιστών

Εισόδημα

 • Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων
 • Γνωστοποίηση χωριστής δήλωσης
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3)
 • Εγκυρότητα εκκαθαριστικού δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
 • Ενημέρωση εκκαθάρισης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Μητρώο

 • Αλλαγή στοιχείων μητρώου φορολογούμενων

Φορολογική ενημερότητα

 • Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
 • Εγκυρότητα αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας