* * *

Πολίτης και καθημερινότητα

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αίτηση ετεροδημότη
 • Εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού
 • Υπολογισμός χιλιομετρικών αποστάσεων

Διεύθυνση κατοικίας και επικοινωνίας

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Βεβαίωση κατοικίας ειδικής χρήσης
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Καταγγελία / παράπονα για ταχυδρομικές υπηρεσίες
 • Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού

Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από το TAXIS KEP
 • Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Προξενική Αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών
 • Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
 • Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ)
 • Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
 • Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού (eΕΦΚΑ)
 • Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών

Αγρότες / Κτηνοτρόφοι

 • Απομακρυσμένη υποβολή αγροτεμαχίων ενιαίας αίτησης ενίσχυσης
 • Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Εγγραφή στο Taxisnet

 • Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και κλειδάριθμου σε φυσικό πρόσωπο
 • Απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) σε φυσικό πρόσωπο
 • Απόδοση κλειδάριθμου

Πολίτες τρίτων χωρών

 • Ραντεβού για επίδοση / ανανέωση άδειας διαμονής

Καταγγελίες

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αναφορά / καταγγελία για θέματα υγειονομικών ελέγχων και περιβαλλοντικής υγιεινής των περιφερειακών ενοτήτων
 • Αντίγραφο Βιβλίου Αδικημάτων και Συμβάντων (ΒΑΣ)
 • Καταγγελία / παράπονα για θέματα παρεμβολών
 • Καταγγελία / παράπονα για κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας
 • Καταγγελία / παράπονα για ταχυδρομικές υπηρεσίες
 • Καταγγελία / παράπονα για τηλεφωνία – διαδίκτυο
 • Καταγγελία για αυτοκτονικό χρήστη του διαδικτύου
 • Καταγγελία για παιδόφιλο στο διαδίκτυο
 • Καταγγελία για παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών
 • Καταγγελία για υπόθεση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου
 • Καταγγελία επιχειρήσεων για βιομηχανική κατασκοπεία
 • Καταγγελία επιχειρήσεων για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης
 • Καταγγελία επιχειρήσεων για ψηφιακό βανδαλισμό πληροφοριακών συστημάτων
 • Καταγγελία παραβίασης της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα
 • Καταγγελία πολιτών για διάπραξη σε βάρος τους απόπειρα απάτης ή τετελεσμένης απάτης
 • Καταγγελία πολιτών για ηλεκτρονικό εμπόριο διακίνησης ναρκωτικών
 • Καταγγελία πολιτών για υποκλοπή προσωπικών τους δεδομένων και διοχέτευση αυτών στο διαδίκτυο
 • Καταγγελία πολιτών και επιχειρήσεων για απατηλές διατραπεζικές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου
 • Καταγγελία πολιτών και επιχειρήσεων για οικονομικές ζημίες στα πλαίσια του εμπορίου μέσω του διαδικτύου
 • Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη

Κοινωνική αρωγή

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Άδεια διενέργειας εράνου / λαχειοφόρου ή φιλανθρωπικής αγοράς
 • Αντίγραφα και πληροφορίες φακέλου προσφυγικού ακινήτου
 • Αντίγραφο παραχωρητηρίου προσφυγικού ακινήτου
 • Βεβαίωση μη ανάκλησης παραχωρητηρίου προσφυγικού ακινήτου
 • Βεβαίωση νομιμότητας / αντίγραφα σχεδίων προσφυγικού κτίσματος
 • Δικαιούχοι Κοινωνικού Παντοπωλείου
 • Διόρθωση παραχωρητηρίου προσφυγικής ιδιοκτησίας
 • Εγγραφή στο Εθνικό και Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Εντολή εξάλειψης υποθήκης προσφυγικής ιδιοκτησίας
 • Παραμονή στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου
 • Παραχωρητήριο προσφυγικού ακινήτου

Μετακινήσεις

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Ακαδημαϊκή ταυτότητα
 • Βεβαίωση Σήμανσης και προτεραιότητας οδών
 • Γονικό επίδομα για τη μεταφορά μαθητή
 • Διέλευση μόνιμων κατοίκων από διόδια
 • Κάρτα κυκλοφορίας εντός δακτυλίου Αθήνας
 • Μεταφορικό ισοδύναμο
 • Υπολογισμός χιλιομετρικών αποστάσεων

Άδειες οδήγησης

 • Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω κλοπής / απώλειας
 • Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω φθοράς
 • Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με νέου τύπου
 • Προσωρινή άδεια οδήγησης

Αεροπορικά ατυχήματα

 • Βεβαίωση μη εμπλοκής σε αεροπορικό ατύχημα
 • Γνωστοποίηση αεροπορικού ατυχήματος

Μεταφορά κατοικίδιων ζώων

 • Κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό κατοικίδιων ζώων για μεταφορά στο εξωτερικό

Μεταφράσεις

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή
 • Καταχώρηση στοιχείων μετάφρασης

Νομοθεσία και αποφάσεις

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης (Διαύγεια)
 • Μη ψηφιοποιημένα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)
 • Παροχή πληροφοριών από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων
 • Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αίτημα / ερώτημα / αναφορά για θέματα ακτινοβολιών
 • Αίτηση για κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο δημοτικό χώρο.
 • Γεωχωρικές πληροφορίες περιβάλλοντος και ενέργειας
 • Εξοικονομώ Αυτονομώ
 • Επίπεδα ραδιενέργειας στο περιβάλλον
 • Θέαση ορθοφωτογραφιών
 • Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κεραιών

Ενεργειακοί έλεγχοι – ενεργειακές επιθεωρήσεις

 • Αναζήτηση ενεργειακών επιθεωρητών και ελεγκτών
 • Ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Ηλεκτροκίνηση

 • Κινούμαι ηλεκτρικά
 • Σήμα δωρεάν στάθμευσης ηλεκτροκίνητου οχήματος
 • Aίτηση επιδότησης για την αγορά ή μακροχρόνια μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος (Αστυπάλαια)

Περιβαλλοντικά θέματα

 • Γεωπύλη Inspire
 • Δελτία ατμοσφαιρικής ρύπανσης
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων

Πληρωμές και παράβολα

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Ηλεκτρονικό παράβολο (e-Παράβολο)

Πολίτες άλλων κρατών

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
 • Βεβαίωση δακτυλοσκόπησης
 • Γνωστοποίηση καταχώρισης στο σύστημα πληροφοριών ΣΕΝΓΚΕΝ
 • Εθελοντική προεγγραφή ηλεκτρονικής αναγνώρισης
 • Ειδικό ταξιδιωτικό έγγραφο (T.DV) της Σύμβασης της Γενεύης του 1951
 • Έκδοση / ανανέωση άδειας παραμονής αλλοδαπού σε καθεστώς διεθνούς προστασίας
 • Έκδοση / ανανέωση προσωρινής άδειας εισόδου στη χώρα για λόγους έκτακτης ανάγκης
 • Καταστροφή στοιχείων σημάνσεως
 • Μητρώο Ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)
 • Προέλεγχος επιβατών κρουαζιερόπλοιων για την είσοδό τους στην Ελλάδα

Συμμετοχή στις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)

Ομογενείς

 • Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) σε ομογενείς από Τουρκία
 • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) από Αλβανία
 • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) από Τουρκία
 • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) από χώρες της τ. ΕΣΣΔ

Πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ

 • Βεβαίωση εγγραφής μελών οικογένειας πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ
 • Βεβαίωση εγγραφής πολιτών κράτους μέλους της ΕΕ για λοιπούς λόγους
 • Πιστοποίηση μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ

Πολίτες τρίτων χωρών

 • Βεβαίωση παράτασης ισχύος άδειας διαμονής για πολίτες τρίτων χωρών
 • Παράταση χρόνου βραχείας διαμονής αλλοδαπών υπηκόων τρίτης χώρας
 • Πορεία φακέλου πολίτη τρίτης χώρας
 • Ραντεβού για επίδοση / ανανέωση άδειας διαμονής
 • Χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Υπηρεσίες ασύλου

 • Αίτηση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας
 • Αίτηση αλλαγής στοιχείων ταυτότητας
 • Αίτηση αναβολής / επίσπευσης συνέντευξης
 • Αίτηση αυτοκαταγραφής
 • Αίτηση διαχωρισμού φακέλων
 • Αίτηση κατάθεσης εγγράφων
 • Αίτηση χορήγησης αντιγράφων
 • Βεβαίωση κατάστασης αιτήματος
 • Έλεγχος απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου σε κατόχους Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία (ΔΑΔΠ)
 • Εύρεση Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ)
 • Ημερομηνία ανανέωσης δελτίων αιτούντων διεθνούς προστασίας
 • Aίτηση για νομική συνδρομή

Στοιχεία πολίτη και ταυτοποιητικά έγγραφα

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Δήλωση απώλειας αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
 • Εθελοντική προεγγραφή ηλεκτρονικής αναγνώρισης
 • Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)
 • Θυρίδα πολίτη
 • Καταστροφή στοιχείων σημάνσεως
 • Συστηθείτε (KYC- Know Your Customer)

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

 • Εύρεση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
 • Μεταβολή στοιχείων στον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Εγγραφή στο Taxisnet

 • Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και κλειδάριθμου σε φυσικό πρόσωπο
 • Απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) σε φυσικό πρόσωπο
 • Απόδοση κλειδάριθμου
 • Ηλεκτρονική εγγραφή / διαχείριση κωδικών Taxisnet

Ταχυδρομεία

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Επιχειρήσεις με άδεια ταχυδρομικών υπηρεσιών
 • Μητρώο του “άρθρου 13” της Αρχή Προστασίας Δεδομένων
 • Παρατηρητήριο τιμών τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών προϊόντων (Pricescope)
 • Ταχυδρομικά καταστήματα

Τηλεπικοινωνίες

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Άδεια ραδιοερασιτέχνη
 • Εκχωρημένοι αριθμοί
 • Έλεγχος διαθεσιμότητας ονόματος χώρου (domain name)
 • Επιχειρήσεις με γενική άδεια ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 • Καταχωρητές ονομάτων χώρου (domain names)
 • Κεραίες κινητής τηλεφωνίας
 • Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κεραιών
 • Μέτρηση ταχύτητας ευρυζωνικών συνδέσεων
 • Παρατηρητήριο τιμών τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών προϊόντων (Pricescope)
 • Πενταψήφιοι αριθμοί αυξημένης χρέωσης
 • Πρόσβαση των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης (λευκές περιοχές) στο πρόγραμμα ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών
 • Φορητότητα αριθμού
 • Kοινοποίηση περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων από παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Ραδιοερασιτέχνες

 • Άδεια ραδιοερασιτέχνη SV0
 • Εξετάσεις για πτυχίο ραδιοερασιτέχνη
 • Χορήγηση ειδικού διακριτικού κλήσης

Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Έκδοση εξουσιοδότησης
 • Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης
 • Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφων gov.gr

Φυσικές καταστροφές

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Έκτακτα μέτρα στήριξης πληγέντων κακοκαιρίας Ιανός
 • Έκτακτα μέτρα στήριξης πλημμυροπαθών Εύβοιας
 • Πρόγραμμα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες με έδρα σε πυρόπληκτες περιοχές

Αρωγή

 • Αίτηση επιδότησης προσωρινής στέγασης πληγέντων από τις πυρκαγιές Ιουλίου-Αυγούστου 2021 (Αρωγή)
 • Αίτηση πρώτης αρωγής και απαλλαγής ΕΝΦΙΑ πληγέντων από τις πυρκαγιές Ιουλίου-Αυγούστου 2021 (Αρωγή)

Δωρεές

 • Ψηφιακή διαχείριση δωρεών και χορηγιών