* * *

Πολιτισμός, Αθλητισμός και Τουρισμός

Αθλητισμός

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αναγνώριση αθλητικού σωματείου
 • Αναγνώριση σωματείου ΑμεΑ
 • Βεβαίωση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σωματείου ΑμεΑ
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε προγράμματα μαζικού λαϊκού αθλητισμού
 • Βεβαίωση σωματείου για την καλλιέργεια αθλήματος
 • Εγγραφή στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών
 • Παραχώρηση αιγίδας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
 • Συμμετοχή σε σχολή προπονητών

Αναγγελία επαγγελμάτων

 • Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητών απόφοιτων πανεπιστημίου εξωτερικού
 • Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητών απόφοιτων ΣΕΦΑΑ και σχολών προπονητών ΓΓΑ
 • Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητών απόφοιτων σχολών προπονητών

Εκδόσεις και πολιτιστικό περιεχόμενο

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Δημόσιος κατάλογος βιβλιοθηκών
 • Δημόσιος κατάλογος Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
 • Διεθνή κέντρα αριθμοδότησης ISBN-ISSN-ISMN
 • Δικτυακή πύλη του HEAL-Link
 • Ηλεκτρονικές εκδόσεις ePublishing (περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, μονογραφίες)
 • Ηλεκτρονικό αναγνωστήριο
 • Κόμβος δημοσίων βιβλιοθηκών
 • Μητρώο καλλιτεχνών
 • Μητρώο πολιτιστικών φορέων
 • Συλλογικός κατάλογος ελληνικών βιβλιοθηκών
 • Συσσωρευτής επιστημονικού περιεχομένου
 • Συσσωρευτής πολιτιστικού περιεχομένου
 • Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης, Τεχνολογίας και Πολιτισμού
 • Ψηφιακή βιβλιοθήκη εφημερίδων και περιοδικού τύπου

Σωματεία

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Διάλυση ή συγχώνευση και εκκαθάριση αθλητικού σωματείου
 • Διάλυση σωματείου άλλων σκοπών
 • Εποπτεία αθλητικού σωματείου / ένωσης / ομοσπονδίας
 • Εποπτεία αθλητικού σωματείου μετά από συγχώνευση
 • Εποπτεία αθλητικού σωματείου σκοποβολής
 • Εποπτεία σωματείων άλλου σκοπού
 • Ίδρυση πολιτιστικού / αθλητικού σωματείου
 • Κατάθεση διοικητικών και οικονομικών στοιχείων αθλητικού σωματείου
 • Κατάθεση διοικητικών και οικονομικών στοιχείων σωματείου άλλου σκοπού

Τουρισμός

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Εισιτήρια αρχαιολογικών χώρων
 • Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού (ΟΑΕΔ)
 • Προέλεγχος επιβατών κρουαζιερόπλοιων για την είσοδό τους στην Ελλάδα
 • Τουρισμός για όλους

Παροχή υπηρεσιών

 • Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού
 • Πάροχοι Τουρισμού για όλους