* * *

Στράτευση

Αναβολή στράτευσης

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αναβολή κατάταξης πολιτογραφηθέντων
 • Αναβολή κατάταξης στράτευσης για κοινωνικούς λόγους
 • Αναβολή στράτευσης μόνιμου κάτοικου εξωτερικού
 • Πληροφορίες για την αναβολή μου

Σπουδαστές

 • Αναβολή κατάταξης στράτευσης για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος
 • Αναβολή κατάταξης στράτευσης λόγω σπουδών σε ανώτερη / ανώτατη σχολή για κύριες / μεταπτυχιακές σπουδές ή σε κέντρο μεταλυκειακής εκπαίδευσης
 • Αναβολή κατάταξης στράτευσης λόγω σπουδών σε λύκειο / σχολείο δεύτερης ευκαιρίας / γυμνάσιο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
 • Αναβολή κατάταξης στράτευσης λόγω σπουδών σε σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης / εσπερινό λύκειο / μεταλυκειακό έτος / ΙΕΚ / τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ ή ΣΕΚ
 • Διακοπή αναβολής στράτευσης λόγω σπουδών
 • Κατάθεση οφειλόμενου πιστοποιητικού σπουδών στην στρατολογία

Υποψήφιοι σπουδαστές

 • Αναβολή κατάταξης στράτευσης για υποψήφιους σπουδαστές ανώτερων / ανώτατων σχολών
 • Διακοπή αναβολής κατάταξης στράτευσης υποψηφίων ανώτερων / ανώτατων σχολών

Απογραφή

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων
 • Πληροφορίες για την απογραφή μου

Απόστρατοι

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αντίγραφο φακέλου αποστράτων

Έφεδροι

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αποστολή ειδοποίησης εφέδρου

Κατάταξη

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Ένταξη σε προηγούμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ)
 • Κατάταξη προτάκτου στις ένοπλες δυνάμεις
 • Μετατόπιση της ημερομηνίας κατάταξης λόγω αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη για λόγους υγείας (για πάθηση διάρκειας μέχρι 4 μήνες)
 • Μεταφορά σε μειωμένη θητεία στράτευσης
 • Παραπομπή στρατεύσιμου σε Επιτροπή Απαλλαγών για λόγους υγείας (για πάθηση διάρκειας άνω των 4 μηνών)
 • Πληροφορίες για την κατανομή μου
 • Πληροφορίες για την κατάταξή μου
 • Σημείωμα κατάταξης
 • Συμπλήρωση στοιχείων κατάταξης στην Πολεμική Αεροπορία
 • Συμπλήρωση στοιχείων κατάταξης στον Στρατό Ξηράς
 • Τοποθέτηση / μετάθεση οπλίτη Πολεμικής Αεροπορίας

Πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης
 • Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης

Στρατιωτικές σχολές

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αίτηση κατάταξης σε στρατιωτικές σχολές

Στρατολογική κατάσταση

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου Στρατολογίας
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
 • Πληροφορίες για την απαλλαγή μου
 • Στρατιωτικός Αριθμός