* * *

Συνταξιοδότηση

Συνταξιοδότηση

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αίτηση συνταξιοδότησης
 • Αλλαγή διεύθυνσης συνταξιούχου δημοσίου
 • Ανάκληση αίτησης παύσης επαγγέλματος μηχανικού
 • Απονομή κύριας σύνταξης αναπηρίας
 • Βεβαιώσεις εξαγοράς προϋπηρεσίας
 • Δήλωση κατοίκου εξωτερικού ως δικαιούχου σύνταξης
 • Ενημέρωση πορείας απονομών επικουρικής σύνταξης
 • Ενημέρωση πορείας απονομών εφάπαξ
 • Ενημερωτικό σημείωμα επιστροφής μειώσεων συντάξεων (eΕΦΚΑ)
 • Ένσταση κατά μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής σύνταξης
 • Μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα επικουρικών συντάξεων τ. ΕΤΕΑΕΠ
 • Μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα επικουρικών συντάξεων τ. ΕΤEAM
 • Μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης (eΕΦΚΑ)
 • Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης
 • Παύση άσκησης επαγγέλματος μηχανικού
 • Προκαταβολή σύνταξης (eΕΦΚΑ)

Ασφαλιστικά Θέματα

 • Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων σε κληρονόμους

Βεβαιώσεις συντάξεων

 • Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων (eΕΦΚΑ)
 • Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων π. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
 • Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων π. ΟΓΑ
 • Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων π. NAT
 • Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων π.ΤΑΝ
 • Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων π.ΤΣΜΕΔΕ
 • Μηνιαία και ετήσια ενημερωτικά σημειώματα Συντάξεων Δημοσίου (Ειδικές Συντάξεις)

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

 • 120 δόσεις μη μισθωτών και συνταξιούχων