* * *

Υγεία και πρόνοια

Άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις
________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αίτημα γνωμοδότησης προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία / εμποδιζόμενων ατόμων
 • Αίτημα προς Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
 • Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κωφαλαλίας
 • Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία
 • Δωρεάν κόμιστρο ATH.ENA card για άνεργους και άτομα με αναπηρίες
 • Πιστοποίηση στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
 • Πολυτροπική ψηφιακή βιβλιοθήκη AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library)

Επαγγελματίες υγείας
________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αναγγελία εισόδου – εξόδου / εισιτηρίων – εξιτηρίων
 • Ανανέωση πρακτικής άσκησης βοηθού φαρμακείου
 • Ανανέωση πρακτικής άσκησης φοιτητών φαρμακευτικής
 • Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ) για γιατρούς
 • Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου για γιατρούς
 • Βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης βοηθού φαρμακείου
 • Βεβαίωση συμβατότητας ειδικότητας ιατρικής / οδοντιατρικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Βεβαίωση χρόνου ειδικότητας γιατρού / οδοντιάτρου
 • Διαχείριση κλινών ΜΕΘ
 • Έγκριση ηλεκτρονικής γνωμάτευσης ΕΚΠΥ
 • Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας
 • Ελληνικός εθνικός κόμβος διασυνοριακής ηλεκτρονικής υγείας (NCPeH) για γιατρούς & φαρμακοποιούς
 • Ενεργοποίηση χρήστη Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) από γιατρό
 • Εξετάσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος βοηθού φαρμακείου
 • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
 • Μητρώο αποζημιούμενων προϊόντων και συμβάσεις παρόχων ΕΟΠΥΥ
 • Μητρώο απομυελινωτικών παθήσεων του ΚΝΣ
 • Μητρώο Ηπατίτιδας C
 • Μητρώο θαλασσαιμίας
 • Μητρώο περιτοναϊκής κάθαρσης
 • Μητρώο σακχαρώδη διαβήτη
 • Μητρώο χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας
 • Μηχανισμός εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάστασης γιατρού / οδοντιάτρου
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάστασης νοσηλευτή/τριας, φυσικοθεραπευτή/τριας, μαίας/μαιευτή, επισκεπτών/τριών υγείας
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάστασης φαρμακοποιού
 • Σύμβαση ιδιώτη οικογενειακού ιατρού
 • Σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης φαρμάκων

Αιμοκαθάρσεις

 • Γνωμάτευση αιμοκάθαρσης
 • Ηλεκτρονική δήλωση αναλυτικών παραστατικών υγείας (eΔΑΠΥ) αιμοκαθάρσεων
 • Ηλεκτρονική Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (eΔΑΠΥ) αναγγελίας αιμοκάθαρσης
 • Ηλεκτρονική δήλωση αναλυτικών παραστατικών υγείας (eΔΑΠΥ) υλικών αιμοκάθαρσης

Ακτινοθεραπείες

 • Ηλεκτρονική Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (eΔΑΠΥ) ακτινοθεραπειών
 • Ηλεκτρονική Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (eΔΑΠΥ) διασύνδεσης ακτινοθεραπειών

Αναγγελία επαγγελμάτων

 • Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού φαρμακείου

Αντίγραφα πτυχίου και πιστοποιητικά σπουδών

 • Βεβαίωση συμβατότητας πτυχίου νοσηλευτικής, φυσικοθεραπείας, μαιευτικής, επισκεπτών/τριών υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έλεγχος και εκκαθάριση συνταγών (ΚΜΕΣ)

 • Έλεγχος και εκκαθάριση συνταγών (ΚΜΕΣ)

Ηλεκτρονικές Δηλώσεις Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (eΔΑΠΥ)

 • Ηλεκτρονική Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (eΔΑΠΥ) ανοικτής περίθαλψης – επισκέψεις

Ηλεκτρονική Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (eΔΑΠΥ) παροχών

 • Ηλεκτρονική Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (eΔΑΠΥ) υλικών και σκευασμάτων ειδικής διατροφής
 • Πιστοποίηση ιατρών – λοιπών προμηθευτών υγείας
 • Πιστοποίηση προμηθευτών υλικών και ΣΕΔ
 • Πιστοποίηση φαρμακείων / προμηθευτών για αναλώσιμα διαβητολογικού υλικού

Λειτουργία Φαρμακείων

 • Άδεια πάγιας αγοράς ναρκωτικών ουσιών
 • Ανάκληση της πάγιας άδειας αγοράς ναρκωτικών ουσιών
 • Αντικατάσταση υπεύθυνου φαρμακείου
 • Βεβαίωση χρόνου λειτουργίας φαρμακείου
 • Λειτουργία φαρμακείου μετά την αποσυστέγαση από κληρονομικό φαρμακείο
 • Λειτουργία φαρμακείων με διευρυμένο ωράριο
 • Παραίτηση και ανάκληση άδειας ίδρυσης κληρονομικού φαρμακείου

Παροχές ΕΚΠΥ και συμβεβλημένοι πάροχοι

 • Γνωματεύσεις / συνταγογράφηση παροχών ΕΚΠΥ
 • Εγγραφή γιατρών για παροχές ΕΚΠΥ
 • Ιατρική ειδικότητα για την έκδοση γνωμάτευσης ανά παροχή ΕΚΠΥ
 • Παροχές Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ)
 • Συμβεβλημένοι πάροχοι με τον ΕΟΠΥΥ

Στελέχωση Κινητών Μονάδων Υγείας (ΚΟΜΥ)

 • Αιτήσεις πρόσληψης σε Κινητές Ομάδες Υγείας (KOMY) του ΕΟΔΥ Ι
 • Αιτήσεις πρόσληψης σε Κινητές Ομάδες Υγείας (KOMY) του ΕΟΔΥ ΙΙ

Επίσκεψη και νοσηλεία σε νοσοκομείο

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ) για πολίτες
 • Διαθεσιμότητα ραντεβού με γιατρούς του ΕΟΠΥΥ
 • Πιστοποιητικό νοσηλείας ανηλίκων
 • Πιστοποιητικό νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Απογραφή και ασφαλιστική ικανότητα μελών οικογένειας (eΕΦΚΑ)
 • Αποζημίωση εξόδων μετακίνησης θαλασσαιμικών
 • Αποζημίωση εξόδων μετακίνησης νεφροπαθών
 • Αποζημίωση θεραπειών ειδικής αγωγής
 • Αποζημίωση οπτικών
 • Ασφαλιστική ικανότητα
 • Άτλας υγείας

Ατομικά αιτήματα ΕΟΠΥΥ

 • Αποζημίωση τεχνητής κόμης

Παροχές ΕΚΠΥ και συμβεβλημένοι πάροχοι

 • Αναζήτηση φαρμάκου
 • Ιατρική ειδικότητα για την έκδοση γνωμάτευσης ανά παροχή ΕΚΠΥ
 • Παροχές Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ)
 • Συμβεβλημένοι πάροχοι με τον ΕΟΠΥΥ

Φάκελος ασφάλισης υγείας

 • Εγγραφή στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ)
 • Φάκελος Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ)

Φάρμακα υψηλού κόστους

 • Σημεία αποστολών Φαρμάκων Υψηλού Κόστους
 • Υπηρεσία παραλαβής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους